© KMBOWomen Without Men

Women Without Men (Zanan-e bedun-e mardan)

de Shirin Neshat

tags Shirin Neshat,