Yûkoku

Yûkoku

de Yukio Mishima

tags Yukio Mishima,