25 novembre 1970, le jour où Mishima choisit son destin

25 novembre 1970, le jour où Mishima choisit son destin (11-25 Jiketsu no Hi: Mishima Yukio to Wakamono-tachi)

de Kōji Wakamatsu

tags Kōji Wakamatsu,