Les Sœurs de Gion

Les Sœurs de Gion (Gion no Shimai)

de Kenji Mizoguchi

tags Kenji Mizoguchi,