tags Isao Takahata, Uruma Delvi, Yôji Kuri, Maya Yoneshô, Alexandre Petrov, Reiko Okuyama, Yôichi Kotabe, Tatsuo Shimamura, Noriko Morita, Raoul Servais, Takuya Ishida, Hal Fukushima, Shinichi Suzuki, Tatsutoshi Nomura, Fumio Ohi, Kihachirô Kawamoto, Youri Norstein, Seiichi Hayashi, Azuru Isshiki, Kōji Yamamura, Fusako Yusaki, Jacques Drouin, Co Hoedeman, Taku Furukawa, Masaaki Mori, Norio Hikone, Wang Bai Rong, IKIF, Yûko Asano, Reiko Yokosuka, Keita Kurosaka, Yûichi Itô, Mark Baker, Masahiro Katayama, Katsushi Boda, Břetislav Pojar,