tags Alexandre Petrov, Azuru Isshiki, Břetislav Pojar, Co Hoedeman, Fumio Ohi, Fusako Yusaki, Hal Fukushima, IKIF, Isao Takahata, Jacques Drouin, Katsushi Boda, Keita Kurosaka, Kihachirô Kawamoto, Kōji Yamamura, Mark Baker, Masaaki Mori, Masahiro Katayama, Maya Yoneshô, Noriko Morita, Norio Hikone, Raoul Servais, Reiko Okuyama, Reiko Yokosuka, Seiichi Hayashi, Shinichi Suzuki, Taku Furukawa, Takuya Ishida, Tatsuo Shimamura, Tatsutoshi Nomura, Uruma Delvi, Wang Bai Rong, Yôichi Kotabe, Yôji Kuri, Youri Norstein, Yûichi Itô, Yûko Asano,