tags Masahiro Katayama, Shinichi Suzuki, Isao Takahata, Katsushi Boda, Tatsutoshi Nomura, Kōji Yamamura, Břetislav Pojar, Fumio Ohi, Fusako Yusaki, Azuru Isshiki, Kihachirô Kawamoto, Jacques Drouin, Seiichi Hayashi, Youri Norstein, Co Hoedeman, Uruma Delvi, Taku Furukawa, Yôji Kuri, Masaaki Mori, Maya Yoneshô, Norio Hikone, Alexandre Petrov, Wang Bai Rong, Reiko Okuyama, IKIF, Yôichi Kotabe, Yûko Asano, Tatsuo Shimamura, Reiko Yokosuka, Noriko Morita, Keita Kurosaka, Raoul Servais, Yûichi Itô, Takuya Ishida, Mark Baker, Hal Fukushima,