Pompoko

Pompoko (Heisei Tanuki Gassen Pompoko)

de Isao Takahata

tags Isao Takahata, Studio Ghibli,