La Cité interdite

La Cité interdite (Man Cheng Jin Dai Huang Jin Jia)

de Zhang Yimou

tags Zhang Yimou,