L’Été de Kikujiro

L’Été de Kikujiro (Kikujirô no Natsu)

de Takeshi Kitano© La Rabbia

tags Takeshi Kitano,