Glory to the Filmmaker !

Glory to the Filmmaker ! (Kantoku – Banzai!)

de Takeshi Kitano

tags Takeshi Kitano,