© Buena Vista InternationalNausicaä de la Vallée du Vent

Nausicaä de la Vallée du Vent (Kaze no Tani no Naushika)

de Hayao Miyazaki

tags Hayao Miyazaki, Studio Ghibli,