tags Anna Jadowska, Grzegorz Zariczny, Maciej Pieprzyca, Łukasz Palkowski, Michał Marczak, Bartosz M. Kowalski, Kinopolska,