tags Anna Jadowska, Bartosz M. Kowalski, Grzegorz Zariczny, Maciej Pieprzyca, Michał Marczak, Łukasz Palkowski, Kinopolska,