Reign of Assassins

Reign of Assassins (Jianyu)

de Su Chao-pin, John Woo

tags Fuori Concorso, Su Chao-pin, John Woo, Mostra de Venise 2010,