Chongqing Blues / L’Étrange Affaire Angélica

Chongqing Blues / L’Étrange Affaire Angélica (Rizhao Chongqing / O Estranho Caso de Angélica)

de Manoel de Oliveira, Wang Xiaoshuai

tags Manoel de Oliveira, Wang Xiaoshuai, Festival de Cannes 2010,