Jia Zhang-ke

Jia Zhang-ke (à l'occasion de la sortie du film « I Wish I Knew »)

tags Jia Zhang-ke,